Uvjeti korištenja

Svako korištenje internet stranice www.metkom.hr podliježe niže navedenim uvjetima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo za individualnu upotrebu i samo u nekomercijalne svrhe, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Izričito je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe dijela ili cjelovitog sadržaja ovih stranica.

Ove stranice nije dopušteno koristiti za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno.

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Pridržavamo pravo da korisničke poruke i pitanja u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Metković  razvoj d.o.o., koja također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Metković  razvoj d.o.o.. Sve fotografije, slike, podaci i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo tvrtke Metković  razvoj d.o.o.. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava Metković  razvoj d.o.o.

Medijskim subjektima dopuštena je upotreba materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Metković  razvoj d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu, uključujući posebnu ili posljedičnu štetu, koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove lokacije. Metković  razvoj d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj internet stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Metković  razvoj d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove internet stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Metković  razvoj d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja ove internet stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte korisnika stranica kada se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci koristiti za ispunjenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i usluga tvrtke Metković  razvoj d.o.o., te neće biti dostupni trećim osobama.