Preuzmite svoje korisničke upute

Objavili smo korisničke upute za korisnike Metkoma!
Knjižica sadrži odgovore na najčešća pitanja naših korisnika s detaljnim ilustracijama kako bi vam omogućili što lakše snalaženje pri korištenju Metkoma!

Korisničke upute možete preuzeti ovdje.